سعی کنیم مقایسه نکنیم.

سعی کنیم مقایسه نکنیم.

در روز چند نفر را می بینید؟ از کنار چندین نفر عبور می کنید ؟ تصویر آخرین فردی که امروز در ایستگاه اتوبوس و یا در ماشین کناریتان را به یاد می آورید؟ 

چند نفر از این افراد از شما زیباتر ، قد بلندتر، با هوش تر، دارای موقعیت اجتماعی بهتر ، امکانات مادی و زندگی عالی تر از شما هستند ؟

فکر می کنم متوجه منظورم شده اید ؟ بله می خواهیم در مورد یک عامل اصلی که در زندگی اغلب انسانها وجود دارد و باعث می شود افراد از زندگی خود لذت نبرند صحبت کنیم . بله  مقایسه کردن خود و دیگران

در زمان مقایسه ، اغلب نقاط ضعف خودمان را در یک کفه ترازو و نقاط قوت دیگران در کفه دیگر ترازو گذاشته و نتیجه را چه اندیشمندانه مشاهده می کنیم که این نتیجه بدست آمده چیزی جز احساس حقارت و خود کم بینی نیست .  

همانطور که می دانید اثر انگشت هیچ دونفری یکسان نیست و هیچ دونفری دقیقاً مانند یکدیگر نیستند . حتی در دوقلوهای همسان نیز تفاوت هایی وجود دارد . البته نمیتوان گفت که هیچگاه نباید مقایسه انجام شود اما چیزی که مهم است این است که تاثریات منفی را به حداقل برسانیم .

چند نکته عملی برای اینکه خودمان را از دام مقایسه برهانیم .

پذیرش این نکته که ما منحصر بفرد هستیم و هریک دارای نقاط قوت و نقاط ضعفی می باشیم .

نقاط ضعف خود را بشناسیم و سپس سعی کنیم آنها را برطرف نمائیم . اگر این نقطه ضعف به علم ف دانش و یا مهارت ما مربوط می شود سعی کنیم با آموزش آنها را برطرف نمایم . 

نقاط قوت خود را بشناسیم که این مسئله علاوه بر عزت نفس و خودباوری، ما را در بهتر شدن در سایر موارد و نقاط ضعف مان کمک می کند . سعی کنید نقاط قوت خود را پرورش دهید ولی در دام کامل گرایی اسی نشوید .

سپاس گزار و شکرگزار هر آنچه هستید و هر آنچه دارید باشید که این مسئله مصداق اصلی شعر معروف فارسی است که می گوید ” شک نعمت نعمت افزودن تر کند ”

 

نجمه سادات عاملی

با سلام این سایت به زودی تکمیل واهد شد.

پاسخی بگذارید

بستن منو
×
×

سبد خرید