رابطه مدیریت و فرهنگ مثبت گرایی

ایجاد فرهنگ مثبت گرایی یکی از مهمترین وظیفه میران و رهبران است . این فرهنگ مثبت گرائی باید به افراد انرژی دهد، آنها را دلگرم کند ، ارتباطاتی یکپارچه بسازد، تیم های کاری قوی ایجاد کند . به افراد توانائی یادگیری و پیشرفت دهد و این فرصت را برای افراد ایجاد نماید که بهترین عملکردشان را ارائه کنند .

ترویج این فرهنگ چیزی نیست که آن را به دیگری سپردو یک مدیر باید زمان، انرژی و تلاشش را صرف ایجاد و پروراندن فرهنگ سازمان خود نماید .

باید بدانید که فرهنگ بر استراتژی مقدم است و فرهنگ بر موفقیت یا عدم موفقیت استراتژی اثر گذار است . یک سوالی که  مطرح می شود این است که ایجاد و پروراندن فرهنگ از کجا و چه زمانی شروع می شود؟   برای پاسخ به این سوال باید دو سوال زیر پاسخ داده شود :

  • هدفمان چیست ؟
  • قرار است به چه چیزی شهره شویم؟

برای پاسخ به این دو سوال نیروی انسانی تحت کنترل مدیران بسیار حائز اهمیت هستند . و برای رسیدن به نیروی انسانی کارا مدیر باید در استخدام افراد، معیارهای مناسبی را مشخص نمایند و نیز سرمایه گذاری هنگفتی روی آموزش کارکنان خود داشته باشند . برد استیونس سر مربی بوستون سلتیکس معتقد است فرهنگ تنها عرف رایج در سازمان نیستبلکه شامل همه آن کسانی می شود که در رختکن با آن سروکار دارند .

پس وقتی افرادی را در تیم خود دارید که مطابق فرهنگتان رفتار کرده و خدمت ارائه می دهند، یعنی این فرهنگ به شکلی تاثیر پذیر خودش را نشان داده است . به همین علت است که بسیاری از مدیران یک شعار و یا بیانیه ای را بعنوان هدف کلی تیم کاری خود تدوین می کنند و در زمانی که  که به چالشی برخورد می کنند ، با الویت قراردادن آن شعار برای ادامه راه تصمیم می گیرند .

به عنوان یک مدیر و برای رهبری مثبت گرا نمی توانید تنها راه را نشان دهید و درباره آن فقط صحبت کنید بلکه باید در این مسیر با مدیریت درست، فرهنگ سازمانی خود را زنده نگه داشته و بدانید که این بخشی از وظیفه بزرگی است که به عهده گرفته اید .

بستن منو
×
×

سبد خرید